ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1

       ค้นหาตาม
 • ประเภทสารสนเทศ
 • จำพวกสารสนเทศ
 • หมวดสารสนเทศ
 • เลขจัดเก็บPT-PG-AT-01-01-01
  ชื่อสารสนเทศงาน 60 ปี สวนสุนันทา
  ประเภทรูปภาพ
  จำพวกภาพถ่าย
  หมวดกิจกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(จม).15/07
  ชื่อสารสนเทศนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ...ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกโบราณวัตถุเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความจดหมายข่าว
  หมวดกิจกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(จม).15/06
  ชื่อสารสนเทศอธิการเร่งเครื่องเดินหน้าจัดงานครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทาเต็มรูปแบบ
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความจดหมายข่าว
  หมวดกิจกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บส(นท).15/02
  ชื่อสารสนเทศสวนสุนันทาวิชาการ 2559 : วิชาการ--สัมผัสได้
  ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
  จำพวกหนังสือภาษาไทย
  หมวดกิจกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บร(ถ).15/06
  ชื่อสารสนเทศงานสวนสุนันทาวิชาการ : วิชาการสัมผัสได้
  ประเภทรูปภาพ
  จำพวกภาพถ่าย
  หมวดกิจกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  หน้า 1
  1 2 3 4 5
  Copyright © 2012.
  By The Office of Academic Resouce and Information Technology
  หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com