ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1

       ค้นหาตาม
 • ประเภทสารสนเทศ
 • จำพวกสารสนเทศ
 • หมวดสารสนเทศ
 • เลขจัดเก็บส(นท).14/04
  ชื่อสารสนเทศชีวิตในบ้านกับตำรับอาหารชาววัง
  ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
  จำพวกหนังสือภาษาไทย
  หมวดคหกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บส(นท).14/03
  ชื่อสารสนเทศตำรากับข้าวชาววัง [สวนสุนันทา]
  ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
  จำพวกหนังสือภาษาไทย
  หมวดคหกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(นสพ).14/01
  ชื่อสารสนเทศปลาทูต้มเค็มอย่างเนื้อแข็งก้างเปื่อย : สูตรไม่ลับตำรับวังสวนสุนันทา
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความหนังสือพิมพ์
  หมวดคหกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บส(นท).14/02
  ชื่อสารสนเทศตำรับสายเยาวภาของสายปัญญาสมาคม
  ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
  จำพวกหนังสือภาษาไทย
  หมวดคหกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บส(นท).14/01
  ชื่อสารสนเทศตำรากับข้าวไทย : ตำรับพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ
  ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
  จำพวกหนังสือภาษาไทย
  หมวดคหกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  Copyright © 2012.
  By The Office of Academic Resouce and Information Technology
  หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com