ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1

       ค้นหาตาม
 • ประเภทสารสนเทศ
 • จำพวกสารสนเทศ
 • หมวดสารสนเทศ
 • เลขจัดเก็บก(ว).13/01
  ชื่อสารสนเทศชมดอกไม้ในสวนสุนันทา
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความวารสาร
  หมวดพืชพรรณ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บส(จส).13/01
  ชื่อสารสนเทศคู่มือเทคนิคการขยายพันธุ์ต้นแก้วเจ้าจอม
  ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
  จำพวกจุลสาร
  หมวดพืชพรรณ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(นส).13/01
  ชื่อสารสนเทศประวัติแก้วเจ้าจอม
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความหนังสือ
  หมวดพืชพรรณ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บร(ถ).13/01
  ชื่อสารสนเทศต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ)
  ประเภทรูปภาพ
  จำพวกภาพถ่าย
  หมวดพืชพรรณ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บร(ถ).13/02
  ชื่อสารสนเทศต้นลั่นทมแดง
  ประเภทรูปภาพ
  จำพวกภาพถ่าย
  หมวดพืชพรรณ
  รายละเอียด[คลิก]
  หน้า 1
  1 2
  Copyright © 2012.
  By The Office of Academic Resouce and Information Technology
  หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com