ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1

       ค้นหาตาม
 • ประเภทสารสนเทศ
 • จำพวกสารสนเทศ
 • หมวดสารสนเทศ
 • เลขจัดเก็บร(ถ).6/03
  ชื่อสารสนเทศพิธีเปิดป้ายมูลนิธิสุนันทากุมารีรัตน์
  ประเภทรูปภาพ
  จำพวกภาพถ่าย
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บสพ(อร).6/03
  ชื่อสารสนเทศขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
  จำพวกเอกสารราชการ
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  หน้า 10
  < 6 7 8 9 10
  Copyright © 2012.
  By The Office of Academic Resouce and Information Technology
  หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com