ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1

       ค้นหาตาม
 • ประเภทสารสนเทศ
 • จำพวกสารสนเทศ
 • หมวดสารสนเทศ
 • เลขจัดเก็บก(จม).6/02
  ชื่อสารสนเทศอธิการบดีรับมอบตำรายาแพทย์แผนไทย อายุกว่า 130 ปี
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความจดหมายข่าว
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(จม).6/07
  ชื่อสารสนเทศพิธีลงนามตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันราชภัฏสวนสุนันทากับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความจดหมายข่าว
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บร(ถ).6/02
  ชื่อสารสนเทศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
  ประเภทรูปภาพ
  จำพวกภาพถ่าย
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บสพ(อร).6/02
  ชื่อสารสนเทศหนังสือสำคัญเพื่่อแสดงว่าวิทยาลัยครูสวนสุนันทาได้รับมอบพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา
  ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
  จำพวกเอกสารราชการ
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(จม).6/09
  ชื่อสารสนเทศอธิการบดีนำทีม FMS Global Connect ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยในโมร็อกโก (จบ)
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความจดหมายข่าว
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  หน้า 8
  < 6 7 8 9 10
  Copyright © 2012.
  By The Office of Academic Resouce and Information Technology
  หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com