ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1

       ค้นหาตาม
 • ประเภทสารสนเทศ
 • จำพวกสารสนเทศ
 • หมวดสารสนเทศ
 • เลขจัดเก็บก(จม).6/01
  ชื่อสารสนเทศสวนสุนันทาสุดปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมฯ พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความจดหมายข่าว
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(จม).6/03
  ชื่อสารสนเทศสวนสุนันทาเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความจดหมายข่าว
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(จม).6/04
  ชื่อสารสนเทศพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงรับโรงเรียนประถมสาธิตไว้ในพระอุปถัมภ์
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความจดหมายข่าว
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(จม).6/05
  ชื่อสารสนเทศชาวระนองปลื้มได้มีสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรก: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารับมอบที่่ดินเตรียมจัดตั้งเป็นวิทยาเขต
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความจดหมายข่าว
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(จม).6/06
  ชื่อสารสนเทศวิทยาลัยพยาบาลจับมือโรงพยาบาลศรีวิชัยร่วมงานวิชาการผลิตผู้ช่วย-พยาบาลรองรับตลาดขาดแคลน
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความจดหมายข่าว
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  หน้า 7
  < 6 7 8 9 10
  Copyright © 2012.
  By The Office of Academic Resouce and Information Technology
  หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com