ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา571
เลขจัดเก็บก(จม).6/04
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงรับโรงเรียนประถมสาธิตไว้ในพระอุปถัมภ์
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; อุบล เลี้ยววาริณ, รายงาน
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2550.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 533.pdf (1 แผ่น).
เลขมาตรฐาน1513-6930
หัวเรื่องพระราชพิธี, 2550
คำสำคัญพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ; โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2550, กรกฎาคม 18). พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงรับโรงเรียนประถมสาธิตไว้ในพระอุปถัมภ์ . ข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม. (29), หน้า 1.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม ฉบับที่่ 29 ประจำวันพุธที่่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ว่าด้วยพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระกรุณาให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไว้ในพระอุปถัมภ์
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com