ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา573
เลขจัดเก็บก(จม).6/03
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศสวนสุนันทาเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; กรรณิกา กายพันธ์, รายงาน
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2552.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 533.pdf (1 แผ่น).
เลขมาตรฐาน1513-6930
หัวเรื่องพระราชพิธี, 2552
คำสำคัญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ; รางวัลรองชนะเลิศในงานพระราชทานปริญญาบัตร
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2552, กุมภาพันธ์ 16). สวนสุนันทาเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล . ข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม. (399), หน้า 1.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม ฉบับที่่ 399 ประจำวันจันทร์ที่่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลรองชนะเลิศในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551 จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com