ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา843
เลขจัดเก็บAV-VD-CM-06-01-01
ประเภทสื่่อโสตทัศนวัสดุ
จำพวกวีดีทัศน์
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2564.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ (mp4) : 15.12 นาที.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องพิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
คำสำคัญพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
การเชื่อมโยงwww.n9.cl/ssru-archives-av-vd-cm-06-01-0
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (แปลงไฟล์วีดีโอเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2564). พิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [วีดีทัศน์]. กรุงเทพ: ผู้แต่ง.
รายละเอียด
ไฟล์วีดีทัศน์พิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ อาคารวรลักษณานงค์ (อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (คลิกที่ลิ้งค์ในช่องการเชื่อมโยง เพื่อเปิดไฟล์วีดีทัศน์)
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด ไม่มีไฟล์
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com