ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา844
เลขจัดเก็บPT-PG-AT-01-01-01
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดกิจกรรม
ชื่อสารสนเทศงาน 60 ปี สวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2540.
บรรณลักษณ์7 ไฟล์ (JPG) : 7 รูป.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องกิจกรรม
คำสำคัญ60 ปี สวนสุนันทา ; ศักวากลอนสด
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (สแกนภาพถ่ายเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิงวิทยาลัยครูสวนสุนันทา. (2540). งาน 60 ปี สวนสุนันทา [ภาพนิ่ง]. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
รายละเอียด
ไฟล์ภาพถ่ายงาน 60 ปี สวนสุนันทา ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ศักวากลอนสด เป็นต้น
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com