ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา825
เลขจัดเก็บGP-TB-CS-01-04-04
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดหลักสูตรการศึกษา
ชื่อสารสนเทศคู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2563.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ (PDF) : 1 เล่ม.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องหลักสูตร, 2563
คำสำคัญคู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; หลักสูตรการศึกษา ; สาขาวิชา
การเชื่อมโยงwww.reg.ssru.ac.th
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาดาวน์โหลดจากเว็บไซต์กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 2563. คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
รายละเอียด
ไฟล์หนังสือคู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563 เนื้อหาประกอบด้วย เกี่ยวกับสวนสุนันทา--โครงสร้างองค์กร--หลักสูตร/สาขาวิชา--หน่วยงานต่าง ๆ
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com