ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา842
เลขจัดเก็บPT-PG-BD-14-01-01
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
ชื่อผู้รับผิดชอบสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, ม.ป.ป.
บรรณลักษณ์6 ไฟล์ (JPG) : 6 รูป.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอาคาร
คำสำคัญอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ; สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ; ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (สแกนภาพถ่ายเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิงสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. (ม.ป.ป.). อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา [ภาพนิ่ง]. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
รายละเอียด
ไฟล์ภาพถ่ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (อาคารศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com