ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา841
เลขจัดเก็บGP-TB-AM-05-04-02
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2563.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ (PDF) : 1 เล่ม.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการบริหารการศึกษา
คำสำคัญสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; ผลการดำเนินงานประจำปี ; การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
การเชื่อมโยงwww.plan.ssru.ac.th/home
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาดาวน์โหลดจากเว็บไซต์กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 2563. สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
รายละเอียด
ไฟล์หนังสือสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563 เนื้อหาประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป -- พันธกิจที่ 1 ให้การศึกษา -- พันธกิจที่ 2 การวิจัย -- พันธกิจที่ 3 การบริการวิชาการ -- พันธกิจที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com