ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1

       ค้นหาตาม
 • ประเภทสารสนเทศ
 • จำพวกสารสนเทศ
 • หมวดสารสนเทศ
 • เลขจัดเก็บAV-VD-CM-01-01
  ชื่อสารสนเทศพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
  ประเภทสื่่อโสตทัศนวัสดุ
  จำพวกวีดีทัศน์
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บสท(ด).12/01
  ชื่อสารสนเทศเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุด
  ประเภทสื่่อโสตทัศนวัสดุ
  จำพวกดีวีดี
  หมวดดนตรีกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บสท(ด).2/01
  ชื่อสารสนเทศคลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : 50 ประเด็น ถาม - ตอบ เรื่องราวสวนสุนันทา
  ประเภทสื่่อโสตทัศนวัสดุ
  จำพวกดีวีดี
  หมวดอาคารสถานที่
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บสท(วด).6/01
  ชื่อสารสนเทศหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2506
  ประเภทสื่่อโสตทัศนวัสดุ
  จำพวกวีดีโอ
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บสท(ว).12/02
  ชื่อสารสนเทศเพลงสุนันทาอาลัย
  ประเภทสื่่อโสตทัศนวัสดุ
  จำพวกวีซีดี
  หมวดดนตรีกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  หน้า 2
  1 2 3 4
  Copyright © 2012.
  By The Office of Academic Resouce and Information Technology
  หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com