ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา610
เลขจัดเก็บสท(วด).6/01
ประเภทสื่่อโสตทัศนวัสดุ
จำพวกวีดีโอ
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2506
ชื่อผู้รับผิดชอบหอภาพยนต์แห่งชาติ, จัดทำไฟล์วีดีโอ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุดโครงการภาพยนต­ร์ข่าว 366 วันนี้ในอดีต
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : หอภาพยนต์แห่งชาติ ; [2557].
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 384.mp4 (1 นาที 17 วินาที).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องพิธีรับปริญญา, 2506
คำสำคัญพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา, หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์วีดีโอข่าวหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2506 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2507
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com