ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1

       ค้นหาตาม
 • ประเภทสารสนเทศ
 • จำพวกสารสนเทศ
 • หมวดสารสนเทศ
 • เลขจัดเก็บสท(ว).12/03
  ชื่อสารสนเทศเพลงสุนันทารำลึก
  ประเภทสื่่อโสตทัศนวัสดุ
  จำพวกวีซีดี
  หมวดดนตรีกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บสท(ว).12/04
  ชื่อสารสนเทศเพลงพระนางเจ้าสุนันทาอนุสรณ์
  ประเภทสื่่อโสตทัศนวัสดุ
  จำพวกวีซีดี
  หมวดดนตรีกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บสท(ว).12/05
  ชื่อสารสนเทศเพลงสุนันทารำวง
  ประเภทสื่่อโสตทัศนวัสดุ
  จำพวกวีซีดี
  หมวดดนตรีกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บสท(ว).12/06
  ชื่อสารสนเทศเพลงแก้วเจ้าจอม
  ประเภทสื่่อโสตทัศนวัสดุ
  จำพวกวีซีดี
  หมวดดนตรีกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บสท(ว).12/07
  ชื่อสารสนเทศเพลงวันสุนันทา
  ประเภทสื่่อโสตทัศนวัสดุ
  จำพวกวีซีดี
  หมวดดนตรีกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  หน้า 3
  1 2 3 4
  Copyright © 2012.
  By The Office of Academic Resouce and Information Technology
  หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com