ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา653
เลขจัดเก็บสท(ด).2/01
ประเภทสื่่อโสตทัศนวัสดุ
จำพวกดีวีดี
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศคลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : 50 ประเด็น ถาม - ตอบ เรื่องราวสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2558.
บรรณลักษณ์2 ไฟล์ : 644.pdf (35 หน้า), 645.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอาคาร - รวมเรื่อง, 245-
คำสำคัญวังสวนสุนันทา ; วังสุนันทา ; ตำหนักในสวนสุนันทา ; อาคารในสวนสุนันทา ; อุโมงค์โบราณ
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มอบให้เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์ดีวีดีและภาพหน้าปก "คลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : 50 ประเด็น ถาม - ตอบ เรื่องราวสวนสุนันทา" เนื้อหาประกอบด้วย ข้อคำถามและคำตอบเกี่ยวกับสวนสุนันทา เช่น สวนสุนันทา สร้างขึ้นเมื่อใด และใครเป็นผู้สร้าง -- เหตุใดจึงเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าสวนสุนันทา -- สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เคยประทับในสวนสุนันทาหรือไม่ ฯลฯ
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com