ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา478
เลขจัดเก็บสท(ว).12/02
ประเภทสื่่อโสตทัศนวัสดุ
จำพวกวีซีดี
หมวดดนตรีกรรม
ชื่อสารสนเทศเพลงสุนันทาอาลัย
ชื่อผู้รับผิดชอบธาตรี, คำร้อง ; เอื้อ สุนทรสนาน, ทำนอง ; บุษยา รังสี, ขับร้อง
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, [25--].
บรรณลักษณ์2 ไฟล์ : 405.mp3 (1 เพลง), 406.pdf (1 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องเพลง, 25--
คำสำคัญเพลงประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; เพลงสุนันทาอาลัย
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์เสียงและเนื้อเพลง "สุนันทาอาลัย"
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com