ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1

       ค้นหาตาม
 • ประเภทสารสนเทศ
 • จำพวกสารสนเทศ
 • หมวดสารสนเทศ
 • เลขจัดเก็บก(ว).6/01
  ชื่อสารสนเทศคำกราบบังคมทูลของนายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ...วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2514
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความวารสาร
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(ว).13/01
  ชื่อสารสนเทศชมดอกไม้ในสวนสุนันทา
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความวารสาร
  หมวดพืชพรรณ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(ว).2/03
  ชื่อสารสนเทศลดเลี้ยวไปในสวนสุนันทากึ่งศตวรรษ
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความวารสาร
  หมวดอาคารสถานที่
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(ว).2/02
  ชื่อสารสนเทศโรงเรียนภายในสวนป่า
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความวารสาร
  หมวดอาคารสถานที่
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(ว).2/01
  ชื่อสารสนเทศสวนสุนันทาในอดีต
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความวารสาร
  หมวดอาคารสถานที่
  รายละเอียด[คลิก]
  Copyright © 2012.
  By The Office of Academic Resouce and Information Technology
  หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com