ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1

       ค้นหาตาม
 • ประเภทสารสนเทศ
 • จำพวกสารสนเทศ
 • หมวดสารสนเทศ
 • เลขจัดเก็บสต(จม).15/01
  ชื่อสารสนเทศจดหมายข่าวแก้วเจ้าจอม
  ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง
  จำพวกจดหมายข่าว
  หมวดกิจกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บสต(จม).15/03
  ชื่อสารสนเทศจดหมายข่าวแก้วเจ้าจอม
  ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง
  จำพวกจดหมายข่าว
  หมวดกิจกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บสต(จม).15/02
  ชื่อสารสนเทศจดหมายข่าวแก้วเจ้าจอม
  ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง
  จำพวกจดหมายข่าว
  หมวดกิจกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  Copyright © 2012.
  By The Office of Academic Resouce and Information Technology
  หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com