ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1

       ค้นหาตาม
 • ประเภทสารสนเทศ
 • จำพวกสารสนเทศ
 • หมวดสารสนเทศ
 • เลขจัดเก็บส(จส).6/06
  ชื่อสารสนเทศหนังสือที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุครบรอบ 100 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
  ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
  จำพวกจุลสาร
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บส(จส).1/01
  ชื่อสารสนเทศประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย
  ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
  จำพวกจุลสาร
  หมวดบุคคล
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บส(จส).1/04
  ชื่อสารสนเทศพระประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิภานภดลวิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี
  ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
  จำพวกจุลสาร
  หมวดบุคคล
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บส(จส).6/05
  ชื่อสารสนเทศสูจิบัตรพิธีน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ
  ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
  จำพวกจุลสาร
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บส(จส).6/04
  ชื่อสารสนเทศสูจิบัตรงานฉลอง 60 ปี สวนสุนันทา
  ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
  จำพวกจุลสาร
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  หน้า 1
  1 2 3 4
  Copyright © 2012.
  By The Office of Academic Resouce and Information Technology
  หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com