ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1

       ค้นหาตาม
 • ประเภทสารสนเทศ
 • จำพวกสารสนเทศ
 • หมวดสารสนเทศ
 • เลขจัดเก็บสต(ว).1/06
  ชื่อสารสนเทศสวนสุนันทาสัมพันธ์ 2551
  ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง
  จำพวกวารสาร
  หมวดบุคคล
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บสต(ว).1/05
  ชื่อสารสนเทศสวนสุนันทาสัมพันธ์ 2545
  ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง
  จำพวกวารสาร
  หมวดบุคคล
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บสต(ว).1/04
  ชื่อสารสนเทศสวนสุนันทาสัมพันธ์ 2557
  ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง
  จำพวกวารสาร
  หมวดบุคคล
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บสต(ว).1/03
  ชื่อสารสนเทศวารสารสวนสุนันทาสัมพันธ์ 2555
  ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง
  จำพวกวารสาร
  หมวดบุคคล
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บสต(ว).1/01
  ชื่อสารสนเทศวารสารสวนสุนันทาสัมพันธ์ ฉบับพิเศษ
  ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง
  จำพวกวารสาร
  หมวดบุคคล
  รายละเอียด[คลิก]
  หน้า 1
  1 2
  Copyright © 2012.
  By The Office of Academic Resouce and Information Technology
  หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com