ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา650
เลขจัดเก็บก(ว).2/01
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความวารสาร
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศสวนสุนันทาในอดีต
ชื่อผู้รับผิดชอบรำไพ สุทธิสุวรรณ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์, 2526.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 639.pdf (8 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอาคาร, 2479 - 2526
คำสำคัญโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย ; วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ; รำไพ สุทธิสุวรรณ
การเชื่อมโยงwww.archive.ssru.ac.th/prd_view.php?id_prd=641
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (สแกนภาพจากสิ่งพิมพ์ต้นฉบับเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิงรำไพ สุทธิสุวรรณ. (2526). สวนสุนันทาในอดีต. สวนสุนันทาสัมพันธ์. (ฉบับพิเศษ), 29 – 35.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากวารสารสวนสุนันทาสัมพันธ์ ฉบับพิเศษ ว่าด้วยเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับสวนสุนันทาในความทรงจำของผู้เขียน
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com