ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1

       ค้นหาตาม
 • ประเภทสารสนเทศ
 • จำพวกสารสนเทศ
 • หมวดสารสนเทศ
 • เลขจัดเก็บCP-BC-LW-01-01
  ชื่อสารสนเทศระเบียบวิทยาลัยครูสวนสุนันทาว่าด้วยหอสมุดวิทยาลัยครูสวนสุนันทา พ.ศ. 2529
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความหนังสือ
  หมวดกฎหมาย
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(นส).2/05
  ชื่อสารสนเทศพระเมรุสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ท้องสนามหลวง พ.ศ. 2423
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความหนังสือ
  หมวดอาคารสถานที่
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(นส).2/02
  ชื่อสารสนเทศตำหนักพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความหนังสือ
  หมวดอาคารสถานที่
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(นส).13/01
  ชื่อสารสนเทศประวัติแก้วเจ้าจอม
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความหนังสือ
  หมวดพืชพรรณ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(นส).2/01
  ชื่อสารสนเทศอาคารศรีจุฑาภา
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความหนังสือ
  หมวดอาคารสถานที่
  รายละเอียด[คลิก]
  หน้า 1
  1 2 3 4 5
  Copyright © 2012.
  By The Office of Academic Resouce and Information Technology
  หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com