ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1

       ค้นหาตาม
 • ประเภทสารสนเทศ
 • จำพวกสารสนเทศ
 • หมวดสารสนเทศ
 • เลขจัดเก็บสพ(สป).4/01
  ชื่อสารสนเทศเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
  ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
  จำพวกสื่อประชาสัมพันธ์
  หมวดจิตรกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บสพ(สป).3/01
  ชื่อสารสนเทศนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2556
  ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
  จำพวกสื่อประชาสัมพันธ์
  หมวดการบริหาร
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บสพ(สป).3/02
  ชื่อสารสนเทศยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2556 - 2559
  ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
  จำพวกสื่อประชาสัมพันธ์
  หมวดการบริหาร
  รายละเอียด[คลิก]
  Copyright © 2012.
  By The Office of Academic Resouce and Information Technology
  หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com