ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1

       ค้นหาตาม
 • ประเภทสารสนเทศ
 • จำพวกสารสนเทศ
 • หมวดสารสนเทศ
 • เลขจัดเก็บสพ(ง).1/02
  ชื่อสารสนเทศพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏฯ: พระผู้ทรงเป็นเอตทัคคะทางการครัว
  ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
  จำพวกงานเขียนวิชาการ
  หมวดบุคคล
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บสพ(ง).10/01
  ชื่อสารสนเทศพิธีบรรจุพระบรมธาตุและอัญเชิญพระพุทธรูปเชียงแสน รุ่นสิงห์ 1 ประดิษฐาน ณ ศาลาศรัทธาธรรม
  ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
  จำพวกงานเขียนวิชาการ
  หมวดประติมากรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บสพ(ง).1/01
  ชื่อสารสนเทศครูสวนสุนันทาในความทรงจำ
  ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
  จำพวกงานเขียนวิชาการ
  หมวดบุคคล
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บสพ(ง).2/01
  ชื่อสารสนเทศเล่าเรื่องภูดินที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
  จำพวกงานเขียนวิชาการ
  หมวดอาคารสถานที่
  รายละเอียด[คลิก]
  Copyright © 2012.
  By The Office of Academic Resouce and Information Technology
  หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com