ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1

       ค้นหาตาม
 • ประเภทสารสนเทศ
 • จำพวกสารสนเทศ
 • หมวดสารสนเทศ
 • เลขจัดเก็บสพ(สบ).15/01
  ชื่อสารสนเทศอธิการบดีดิลก บุญเรืองรอด เข้าเยี่ยมชมสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาดรุณพิทยา
  ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
  จำพวกสมุดบันทึก
  หมวดกิจกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บสพ(สบ).3/03
  ชื่อสารสนเทศคนงานภารโรงโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยรับทราบไม่ประพฤติผิดวินัยข้าราชการพลเรือน
  ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
  จำพวกสมุดบันทึก
  หมวดการบริหาร
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บสพ(สบ).3/01
  ชื่อสารสนเทศสมุดบัญชีแยกประเภทเงินรัฐบาลของโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย พ.ศ. 2480
  ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
  จำพวกสมุดบันทึก
  หมวดการบริหาร
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บสพ(สบ).3/02
  ชื่อสารสนเทศสมุดบัญชีค่าธรรมเนียมกินอยู่และเบ็ดเตล็ดโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย พ.ศ.2499
  ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
  จำพวกสมุดบันทึก
  หมวดการบริหาร
  รายละเอียด[คลิก]
  Copyright © 2012.
  By The Office of Academic Resouce and Information Technology
  หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com