ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา682
เลขจัดเก็บก(นส).2/02
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความหนังสือ
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศตำหนักพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
ชื่อผู้รับผิดชอบวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2529.
บรรณลักษณ์5 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอาคาร, 245-
คำสำคัญตำหนักพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ; อาคารสายสุทธานภดล ; สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
การเชื่อมโยงarchive.ssru.ac.th/prd_view.php?id_prd=280
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ที่ 9)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิงวิทยาลัยครูสวนสุนันทา. (2529). ตำหนักพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา. ใน 50 ปี สวนสุนันทา: สวนสุนันทาในอดีต (หน้า 69 – 74). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
รายละเอียด
ต้นฉบับบทความจากหนังสือ 50 ปี สวนสุนันทา : สวนสุนันทาในอดีต ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับตำหนักของพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด ไม่มีไฟล์
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com