ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา648
เลขจัดเก็บก(นส).13/01
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความหนังสือ
หมวดพืชพรรณ
ชื่อสารสนเทศประวัติแก้วเจ้าจอม
ชื่อผู้รับผิดชอบหลวงบุเรศบำรุงการ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2512.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 636.pdf (4 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องดอกไม้, 2440-
คำสำคัญแก้วเจ้าจอม, Lignum Vitae
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (พิมพ์ข้อความตามหนังสือต้นฉบับ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557)
ราคา- บาท
การอ้างอิงบุเรศบารุงการ,หลวง. (2512). “ประวัติ แก้วเจ้าจอม.” ใน อนุสรณ์วิทยาลัยครูสวนสุนันทา. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยครูสวนสุนันทา. ไม่ปรากฎเลขหน้า.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากหนังสืออนุสรณ์วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ว่าด้วย ข้อเขียนของหลวงบุเรศบำรุงการ เกี่ยวกับประวัติต้นแก้วเจ้าจอม
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com