ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา632
เลขจัดเก็บก(นส).2/01
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความหนังสือ
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศอาคารศรีจุฑาภา
ชื่อผู้รับผิดชอบแน่งน้อย ติตติรานนท์
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2539.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 605.pdf (10 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอาคาร, 2529 - 2538
คำสำคัญ 60 ปี สวนสุนันทา ; อาคารศรีจุฑาภา
การเชื่อมโยงwww.archive.ssru.ac.th/prd_view.php?id_prd=279
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (สแกนภาพจากหนังสือต้นฉบับ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิงแน่งน้อย ติตติรานนท์. (2539). “อาคารศรีจุฑาภา.” ใน 60 ปี สวนสุนันทา. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. หน้า 57 – 65.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากหนังสือ 60 ปี สวนสุนันทา ว่าด้วยประวัติของอาคารศรีจุฑาภา สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com