ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา698
เลขจัดเก็บส(จส).1/04
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกจุลสาร
หมวดบุคคล
ชื่อสารสนเทศพระประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิภานภดลวิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี
ชื่อผู้รับผิดชอบสุรัชนี เปี่ยมญาติ, เรียบเรียง
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2553.
บรรณลักษณ์28 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม. + 1 ไฟล์ : 735.jpg.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรม, 2429 - 2478
คำสำคัญสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี ; เจ้านายฝ่ายใน ; โรงเรียนนิภาคาร
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 3)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับจุลสาร "พระประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิภานภดลวิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี" โครงการสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 เนื้อหาประกอบด้วย พระประวัติ -- โรงเรียนนิภาคาร
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com