ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา713
เลขจัดเก็บส(จส).1/01
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกจุลสาร
หมวดบุคคล
ชื่อสารสนเทศประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย
ชื่อผู้รับผิดชอบฤๅเดช เกิดวิชัย ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 2559.
บรรณลักษณ์16 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม. + 1 ไฟล์ : 754.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอธิการบดี, 2559.
คำสำคัญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; ฤๅเดช เกิดวิชัย ; ฤาเดช เกิดวิชัย
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องทำงานบรรณารักษ์ ชั้น 3 (ตู้ 1)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับ และไฟล์รูปภาพหน้าปกจุลสาร "ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย" เนื้อหาประกอบด้วย ประวัติ -- ผลงาน -- วิสัยทัศน์ -- ตำแหน่งหน้าที่ -- แนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -- นโยบาย -- ค่านิยมหลัก -- ประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดความสำเร็จ -- มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com