ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา695
เลขจัดเก็บส(จส).6/04
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกจุลสาร
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศสูจิบัตรงานฉลอง 60 ปี สวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2540.
บรรณลักษณ์[16] หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม. + 1 ไฟล์ : 732.jpg.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องงานเทศกาล, 2539
คำสำคัญ60 ปี สวนสุนันทา ; อาคารวิทยบริการ ; อาคารศรีจุฑาภา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 23)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับจุลสาร "สูจิบัติงานฉลอง 60 ปี สวนสุนันทา" เนื้อหาประกอบด้วย กำหนดการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารวิทยบริการ และพิธีเปิดอาคารศรีจุฑาภา -- คำกราบบังคมทูลของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ -- แผนผังบริเวณพิธี ณ สนามหน้าอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา -- แผนผังการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ณ อาคารศรีจุฑาภา -- แนะนำนิทรรศการทางวิชาการ -- การประกวดความสามารถทางวิชาการ -- การแสดงบนเวทีสนามหน้าอาคาร 1
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com