ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา696
เลขจัดเก็บส(จส).6/05
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกจุลสาร
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศสูจิบัตรพิธีน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ
ชื่อผู้รับผิดชอบวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2535.
บรรณลักษณ์[12] หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม. + 1 ไฟล์ : 733.jpg.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องงานเทศกาล, 2535
คำสำคัญพิธีน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ ; รล 0003/2522
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 25)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับจุลสาร "สูจิบัตรพิธีน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ" ณ ห้องประชุมสภาการฝึกหัดครู วิทยาลัยครูสวนสุนันทา วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2535 เวลา 12.45 เนื้อหาประกอบด้วย หนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล 0003/2522 -- กำหนดการพิธีฯ -- คำกล่าวรายงานในพิธีฯ -- รายนามอธิการวิทยาลัยครูผู้เข้ารับสำเนาพระบรมราชโองการ
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com