ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา763
เลขจัดเก็บก(จม).15/07
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดกิจกรรม
ชื่อสารสนเทศนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ...ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกโบราณวัตถุเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา
ชื่อผู้รับผิดชอบคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2560.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 1018.pdf (3 หน้า).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องกิจกรรมของนักศึกษา, 2560
คำสำคัญธิติมา แสงฉาน ; สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ; การประกวดสินค้าที่ระลึกสร้างเอกลักษณ์กรุงเก่ามรดกโลก พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา ; จุดเทียนไชย
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560)
ราคา- บาท
การอ้างอิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2560, กันยายน). นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทของตกแต่ง ในการประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกจากโบราณวัตถุศิลปวัตถุเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา. ข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม. (ฉบับที่ 1576). สืบค้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน, 2560, จาก http://eoffice.ssru.ac.th/News/news_preview.ceo?NewsID=17695
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม (ออนไลน์) ฉบับที่่ 1576 ประจำวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556 ว่าด้วย นางสาวธิติมา แสงฉาน นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดสินค้าที่ระลึกสร้างเอกลักษณ์กรุงเก่ามรดกโลก พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา ประเภทของตกแต่ง ในชื่อผลงาน "จุดเทียนไชย"
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com