ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา651
เลขจัดเก็บสพ(ง).2/01
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกงานเขียนวิชาการ
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศเล่าเรื่องภูดินที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบเจษฎาภรณ์ อัจฉริโยภาส
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2558.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 641.pdf (11 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องเนินดิน, 2451-
คำสำคัญภูดิน, เนินพระนาง, ดอกแก้วจุลจอม, ดอกแก้วใจจุลจอม, ดอกแก้วเจ้าจอม, อุโมงค์โบราณ
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎาภรณ์ อัจฉริโยภาส (มอบให้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์งานเขียนวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎาภรณ์ อัจฉริโยภาส ว่าด้วยประวัติความเป็นมาของภูดินหรือเนินพระนาง ดอกแก้วจุลจอมหรือแก้วใจจุลจอมหรือแก้วเจ้าจอม อุโมงค์โบราณ ฯลฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com