ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา700
เลขจัดเก็บสพ(ง).10/01
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกงานเขียนวิชาการ
หมวดประติมากรรม
ชื่อสารสนเทศพิธีบรรจุพระบรมธาตุและอัญเชิญพระพุทธรูปเชียงแสน รุ่นสิงห์ 1 ประดิษฐาน ณ ศาลาศรัทธาธรรม
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2554.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 738.pdf (8 หน้า).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องพระพุทธรูป, 2554
คำสำคัญศาลาศรัทธาธรรม ; พระพุทธรูปเชียงแสน รุ่นสิงห์ 1
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บ ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์งานเขียนวิชาการ ว่าด้วยประวัติศาลาศรัทธาธรรม -- พระพุทธรูปเชียงแสน รุ่นสิงห์ 1 -- พิธีบรรจุพระบรมธาตุและอัญเชิญพระพุทธรูปฯ ประดิษฐาน ณ ศาลาศรัทธาธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com