ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา613
เลขจัดเก็บก(นส).8/01
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความหนังสือ
หมวดวรรณกรรม
ชื่อสารสนเทศเรื่องบ่อเกิดของพระราชนิพนธ์เงาะป่า
ชื่อผู้รับผิดชอบม.ร.ว. สดับ ลัดาวัลย์ ; ม.ล. พูนแสง (ลดาวัลย์) สูตะบุตร, รวบรวม
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2526.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 585.pdf (10 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องบทละครไทย, 25--
คำสำคัญพระราชนิพนธ์, เงาะป่า
การเชื่อมโยงwww.archive.ssru.ac.th/prd_view.php?id_prd=612
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (พิมพ์ตามต้นฉบับหนังสือ เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิงสดับ ลดาวัลย์, ม.ร.ว., “เรื่องบ่อเกิดของพระราชนิพนธิ์ ‘เงาะป่า’” ใน เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ 5, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์, 2526), หน้า 42 – 51.
รายละเอียด
บทความจากหนังสือ "เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ 5" โดยหม่อมราชวงศ์สดับ ลัดาวัลย์ ว่าด้วยต้นกำเนิดของพระราชนิพนธ์เรื่อง "เงาะป่า"
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com