ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา597
เลขจัดเก็บร(ถ).8/01
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดวรรณกรรม
ชื่อสารสนเทศคำจารึกพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อผู้รับผิดชอบพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2550.
บรรณลักษณ์3 ไฟล์ : 562-563.jpg (2 รูป), 564.pdf (3 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องพระราชนิพนธ์, 2424
คำสำคัญคำจารึกพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ; Sunandakumariratn, Beloved Memory
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดพิมพ์ตามแหล่่งข้อมูลการอ้างอิง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์รูปภาพและเอกสาร "คำจารึกพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" ว่าด้วยคำจารึกแสดงความรักและความผูกพันระหว่างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com