ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา708
เลขจัดเก็บสพ(สป).4/01
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกสื่อประชาสัมพันธ์
หมวดจิตรกรรม
ชื่อสารสนเทศเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ชื่อผู้รับผิดชอบชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2512.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 172.pdf (2 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องภาพเขียน, 2512
คำสำคัญเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์สื่อประชาสัมพันธ์ ว่าด้วย ลักษณะ คำอธิบาย และรายละเอียดการสั่งจองของภาพวาดแบบจำลองเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com