ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา283
เลขจัดเก็บสพ(สบ).3/02
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกสมุดบันทึก
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศสมุดบัญชีค่าธรรมเนียมกินอยู่และเบ็ดเตล็ดโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย พ.ศ.2499
ชื่อผู้รับผิดชอบโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย, 2499.
บรรณลักษณ์[50] หน้า : ตาราง ; 34 ซม. + 1 ไฟล์ : 743.jpg (1 รูป)
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการบริหารบัญชีเงินลงทุน, 2499
คำสำคัญสมุดบัญชีค่าธรรมเนียมกินอยู่และเบ็ดเตล็ด ; สมุดบัญชีของโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 19)
แหล่งที่มารองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช (มอบให้เมื่่อวันที่่่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับและไฟล์ภาพตัวอย่างสมุดบัญชีแสดงบัญชีค่าธรรมเนียมกินอยู่และเบล็ดโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย พ.ศ. 2499
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com