ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา321
เลขจัดเก็บสพ(สบ).15/01
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกสมุดบันทึก
หมวดกิจกรรม
ชื่อสารสนเทศอธิการบดีดิลก บุญเรืองรอด เข้าเยี่ยมชมสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาดรุณพิทยา
ชื่อผู้รับผิดชอบสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาดรุณพิทยา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาดรุณพิทยา, 2544.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 223.pdf (1 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องกิจกรรมข้อเสนอแนะ, 2544
คำสำคัญสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาดรุณพิทยา ; ดิลก บุญเรืองรอด
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาคุณรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง (มอบให้เมื่่อวันที่่่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์สมุดบันทึกรองศาสตราจารย์ ดร. ดิลก บุญเรืองรอด เข้าเยี่ยมชมสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาดรุณพิทยา ในวันที่่ 25 กันยายน 2544
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com