ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา744
เลขจัดเก็บสต(ว).1/06
ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง
จำพวกวารสาร
หมวดบุคคล
ชื่อสารสนเทศสวนสุนันทาสัมพันธ์ 2551
ชื่อผู้รับผิดชอบสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์, 2552.
บรรณลักษณ์104 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม. + 1 ไฟล์ : 959.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ศิษย์เก่า, 2551
คำสำคัญวารสารสวนสุนันทาสัมพันธ์ ; สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องทำงานบรรณารักษ์ ชั้น 3 (ตู้ 3)
แหล่งที่มาอาจารย์รัตนา ถัดทะพงศ์ (มอบให้เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2560)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับและไฟล์ภาพหน้าปกวารสารสวนสุนันทาสัมพันธ์ ปีที่ 35 (2551) เนื้อหาประกอบด้วย วันนี้ 100 ปี พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงม้า -- สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี -- จากแก้วเจ้าจอมถึงแก้วกัลยา -- ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com