ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา642
เลขจัดเก็บสต(ว).1/01
ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง
จำพวกวารสาร
หมวดบุคคล
ชื่อสารสนเทศวารสารสวนสุนันทาสัมพันธ์ ฉบับพิเศษ
ชื่อผู้รับผิดชอบสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์, [25--].
บรรณลักษณ์10 เล่ม : ภาพประกอบ ; 26 ซม. + 10 ไฟล์ (622-631.jpg).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ศิษย์เก่า, [25--]
คำสำคัญวารสารสวนสุนันทาสัมพันธ์ ; สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องทำงานบรรณารักษ์ ชั้น 3 (ตู้ 3)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับและไฟล์ภาพหน้าปกวารสารสวนสุนันทาสัมพันธ์ ฉบับพิเศษหรือรายสะดวก ประกอบด้วย ฉบับ (พฤศจิกายน 2524) - (พฤศจิกายน 2525) - (พฤศจิกายน 2526) - (พฤศจิกายน 2527) - (พฤศจิกายน 2528) - (พฤศจิกายน 2530) - (ธันวาคม 2531) - (ธันวาคม 2532) - (กุมภาพันธ์ 2534) - (พฤศจิกายน 2549)
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com