ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1
เลขจัดเก็บร(ถ).6/05
ชื่อสารสนเทศพิธีเปิดป้ายอาคารสุนันทานุสรณ์ สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดพิธีการ
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บก(จม).15/06
ชื่อสารสนเทศอธิการเร่งเครื่องเดินหน้าจัดงานครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทาเต็มรูปแบบ
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดกิจกรรม
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บร(ถ).10/05
ชื่อสารสนเทศพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (บูรณะใหม่)
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดประติมากรรม
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บร(ถ).2/32
ชื่อสารสนเทศซุ้มประตูพระที่นั่งนงคราญสโมสร
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดสถาปัตยกรรม
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บส(นท).1/17
ชื่อสารสนเทศชีวิตในวัง
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดบุคคล
รายละเอียด[คลิก]
หน้า 4
1 2 3 4
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com