ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1
เลขจัดเก็บAV-VD-CM-01-01
ชื่อสารสนเทศพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ประเภทสื่่อโสตทัศนวัสดุ
จำพวกวีดีทัศน์
หมวดพิธีการ
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บGP-TB-AM-02-02
ชื่อสารสนเทศรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดการบริหาร
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บPT-PG-PS-06
ชื่อสารสนเทศอาจารย์ หม่อมหลวง ประชุมพร ไกรฤกษ์
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดบุคคล
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บPT-PG-PS-05
ชื่อสารสนเทศศาสตราจารย์ สมจิต ธนสุกาญจน์
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดบุคคล
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บPT-PG-BD-10-01
ชื่อสารสนเทศโรงแรมแก้วเจ้าจอม สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดอาคารสถานที่
รายละเอียด[คลิก]
หน้า 4
1 2 3 4
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com