ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1
เลขจัดเก็บก(จม).15/07
ชื่อสารสนเทศนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ...ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกโบราณวัตถุเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดกิจกรรม
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บร(ถ).2/35
ชื่อสารสนเทศอาคารสุวพักตร์นิเวศน์
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดสถาปัตยกรรม
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บร(ถ).2/34
ชื่อสารสนเทศอาคารอาทรทิพยนิวาสน์ (บูรณะ พ.ศ. 2560)
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดสถาปัตยกรรม
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บร(ถ).1/33
ชื่อสารสนเทศคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดบุคคล
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บร(ถ).2/33
ชื่อสารสนเทศอาคารมาลินีนภดารา (ประถมเก่า)
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดสถาปัตยกรรม
รายละเอียด[คลิก]
หน้า 2
1 2 3 4
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com