ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1
เลขจัดเก็บPT-PG-ST-01-02
ชื่อสารสนเทศศาลปราสาทสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี รูปแบบที่ 1 (ศาลพระภูมิ)
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดประติมากรรม
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บPT-PG-BD-12
ชื่อสารสนเทศอาคารศศิพงษ์ประไพ
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดอาคารสถานที่
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บSP-GD-AM-04
ชื่อสารสนเทศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดการบริหาร
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บSP-GD-ST-01
ชื่อสารสนเทศประกาศขนานนามประตูพระราชวังดุสิต
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดประติมากรรม
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บSP-GD-AM-03
ชื่อสารสนเทศประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดการบริหาร
รายละเอียด[คลิก]
หน้า 3
1 2 3 4
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com