ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1
เลขจัดเก็บGP-TB-AM-03-01
ชื่อสารสนเทศแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดการบริหาร
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บPT-PG-PS-11
ชื่อสารสนเทศอาจารย์ กลาย กระจายวงศ์
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดบุคคล
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บPT-PG-PS-10
ชื่อสารสนเทศอาจารย์ จำเริญ เสกธีระ
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดบุคคล
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บPT-PG-PS-09
ชื่อสารสนเทศอาจารย์ นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดบุคคล
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บPT-PG-PS-08
ชื่อสารสนเทศรองศาสตราจารย์ ดร. ดิลก บุญเรืองรอด
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดบุคคล
รายละเอียด[คลิก]
หน้า 3
1 2 3 4
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com