ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1
เลขจัดเก็บก(จม).2/04
ชื่อสารสนเทศอุโมงค์โบราณในสวนสุนันทา
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดสถาปัตยกรรม
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บส(นท).1/21
ชื่อสารสนเทศชีวิตนอกวัง 4
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดบุคคล
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บส(นท).1/20
ชื่อสารสนเทศชีวิตนอกวัง 3
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดบุคคล
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บส(นท).1/19
ชื่อสารสนเทศชีวิตนอกวัง 2
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดบุคคล
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บส(นท).1/18
ชื่อสารสนเทศชีวิตนอกวัง 1
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดบุคคล
รายละเอียด[คลิก]
หน้า 3
1 2 3 4
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com