ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา793
เลขจัดเก็บPT-PG-PS-11-01-01
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดบุคคล
ชื่อสารสนเทศอาจารย์ กลาย กระจายวงศ์
ชื่อผู้รับผิดชอบ-
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ, ม.ป.ป.
บรรณลักษณ์9 ไฟล์ (JPG) : 9 รูป.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอธิการบดี, 2526-2534
คำสำคัญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; อธิการวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ; อาจารย์กลาย กระจายวงศ์
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (SuanSunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (สำเนาภาพถ่ายเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์ภาพถ่ายอาจารย์กลาย กระจายวงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ระหว่าง พ.ศ. 2526-2534
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com