ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา799
เลขจัดเก็บAV-VD-PS-01-01
ประเภทสื่่อโสตทัศนวัสดุ
จำพวกวีดีทัศน์
หมวดบุคคล
ชื่อสารสนเทศหม่อมหลวง เนื่อง นิลรัตน์
ชื่อผู้รับผิดชอบ-
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 25--.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ (mp4) : 5.39 นาที.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องเนื่อง นิลรัตน์, ม.ล.
คำสำคัญหม่อมหลวง เนื่อง นิลรัตน์ ; คุณข้าหลวง ; ข้าหลวง
การเชื่อมโยงwww.n9.cl/ssru-archives-av-vd-ps-01-01
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (SuanSunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (สำเนาไฟล์ต้นฉบับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์วีดีทัศน์หม่อมหลวง เนื่อง นิลรัตน์ อดีตข้าหลวงในพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวประวัติ และชีวิตในวังสวนสุนันทา (คลิกที่ลิ้งในช่องการเชื่อมโยง เพื่อเปิดไฟล์วีดีทัศน์)
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด ไม่มีไฟล์
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com