ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
61
สพ(สป).4/01 เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สิ่งพิมพ์พิเศษ สื่อประชาสัมพันธ์ จิตรกรรม
[คลิก]
62
ร(ถ).2/01 อาคารเกษตรสินเสริมศาสตร์ รูปภาพ ภาพถ่าย สถาปัตยกรรม
[คลิก]
63
สพ(อร).1/02 นักเรียนฝึกหัดครู ปีที่ 3 ข. ประจำปีการสึกสา 2486 สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ บุคคล
[คลิก]
64
ร(ถ).2/05 โรงแรมแก้วเจ้าจอม รูปภาพ ภาพถ่าย สถาปัตยกรรม
[คลิก]
65
ส(นท).1/02 เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ 5 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
66
ส(นท).1/11 พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
67
สพ(อร).1/01 ใบสมัครเและใบมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนครู กระทรวงศึกษาธิการ สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ บุคคล
[คลิก]
68
สพ(อบ).1/01 สมุดประจำตัวนักเรียนวิทยาลัยครูสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารส่วนบุคคล บุคคล
[คลิก]
69
สพ(ง).10/01 พิธีบรรจุพระบรมธาตุและอัญเชิญพระพุทธรูปเชียงแสน รุ่นสิงห์ 1 ประดิษฐาน ณ ศาลาศรัทธาธรรม สิ่งพิมพ์พิเศษ งานเขียนวิชาการ ประติมากรรม
[คลิก]
70
ส(นท).15/01 ธำรงไทย 5 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย กิจกรรม
[คลิก]
71
ส(จส).1/04 พระประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิภานภดลวิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร บุคคล
[คลิก]
72
ส(นท).1/15 ชีวิตจริงอิงประวัติศาสตร์ และ 100 ปี วังสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
73
ส(จส).6/05 สูจิบัตรพิธีน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร พิธีการ
[คลิก]
74
ส(จส).6/04 สูจิบัตรงานฉลอง 60 ปี สวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร พิธีการ
[คลิก]
75
ส(วจ).2/01 แนวทางในการอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อมของตำหนักในวังสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป รายงานการวิจัย สถาปัตยกรรม
[คลิก]
76
สพ(อร).3/01 การปรับปรุงและเปลี่ยนสายไฟฟ้าที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
77
ส(จส).6/03 สูจิบัตร 75 ปี สวนสุนันทา จากพระราชอุทยานสู่สถานศึกษา สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร พิธีการ
[คลิก]
78
ส(จส).6/02 สูจิบัตรใต้ร่มพระบารมี 70 ปี สวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร พิธีการ
[คลิก]
79
ส(จส).3/02 คู่มือเขตพื้นที่และระบบตัวเลขประจำอาคาร สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร การบริหาร
[คลิก]
80
ส(จส).3/01 วิทยาลัยครูสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร การบริหาร
[คลิก]
    จำนวน 292 เรคอร์ด
หน้า 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com